คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มลาภยศเงินทองให้เจริญรุ่งเรือง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มวาสนา เจริญในลาภยศ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร”  นั้นเป็นที่เคารพบูชาเป็นอย่างมาก การท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบจะช่วยเรื่องความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ ท่องนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง… Continue Reading