ตรวจโควิดที่ไหน เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสควรทำอย่างไร

วิธีเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ควรขับรถยนต์ส่วนตัว ขึ้นรถแท็กซี่ หรือเรียกรถพยาบาลมารับ แล้วแจ้งให้คนขับรถทราบด้วย ไม่ควรเดินทางด้วยรถหรือพาหนะสาธารณะ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือก่อนออกจากบ้าน เมื่อพบแพทย์ ระหว่างสอบถามประวัติต่าง ๆ ควรตอบตามความเป็นจริง ห้ามโกหกเด็ดขาด ว่าเดินทางไปที่ไหนมา กี่วัน ทำอะไรที่ไหนบ้าง มีอาการเป็นอย่างไร ฯลฯ เพื่อการวินิจฉัยอย่างแม่นยำ และถูกต้องที่สุด อ่านต่อ ขั้นตอนการตรวจร่างกายหาเชื้อไวรัสโควิด-19